• Гръцки
  • Английски
  • Български
Селскостопанска Техника за Лозарство • Овощарство • Етеричномаслени Растения
NSRF

SRT-O1

SANIDAS – Продълбочител Тип SRT-Ο1 (ДРЕНАЖОР)

Техническа характеристика:

  • Регулиране на дълбочината
ТИП
РАБОТНА ДЪЛБОЧИНА
KG
HP
SRT-O1
40 – 100 cm
175
70+