• Гръцки
  • Английски
  • Български
Селскостопанска Техника за Лозарство • Овощарство • Етеричномаслени Растения
NSRF

SRT-A1

SANIDAS – Subsoiler Typ. SRT-A1 (FURROWER)

ΤΥPE
WORKING DEPTH
KG
HP
SRT-A1
10 – 30 cm
30+