• Гръцки
  • Английски
  • Български
Селскостопанска Техника за Лозарство • Овощарство • Етеричномаслени Растения
NSRF

Разпръсквач на оборска тор

SCIACCOРазпръсквач на оборска тор Typ. SLP 1100 NEW

 

ТИП
ДЪЛЖИНА
ШИРИНА
ВИСОЧИНА
КАПАЦИТЕТ
Kg
HP
ШИРИНА НА
РАЗПРЪСКВАНЕ
SLP 1100 NEW
1550 mm
1120 mm
1064 mm
120 m3
380
60
Min. 2000 mm
Max. 3000 mm

SCIACCO Разпръсквач на оборска тор Typ. SLP 1100 SCL

ТИП
ДЪЛЖИНА
ШИРИНА
ВИСОЧИНА
КАПАЦИТЕТ
Kg
HP
ШИРИНА НА
РАЗПРЪСКВАНЕ
SLP 1100 SCL
1550 mm
1120 mm
1064 mm
120 m3
380
60
Πλευρική & Κεντρική