Селскостопанска Техника за Лозарство • Овощарство • Етеричномаслени Растения
NSRF

Машина за зимно рязане

CLEMENS – Машина за зимно рязане Vario Тип CC879 с колона Sanidas


Техническо описание

 • Бр. дискове 2×8, Режещо рамо 70 cm
 • Механично изместване
 • Работна скорост 3 – 6 km/h
 • HP 60+

 

Допълнително oборудване

 • Стойка за монтиране към трактор
 • Стойка за съхранение

 

BINGER – Машина за зимно рязане Tип VSL07P с колона Sanidas или с колона Binger

Техническо описание

 • Работна скорост 3 – 6 km/h
 • HP 60+

 

Тип

 • VSL07P, Бр. дискове 2×6, Режещо рамо 35 cm
 • VSL07P, Бр. дискове 2×8, Режещо рамо 49 cm
 • VSL07P, Бр. дискове 2×10, Режещо рамо 63 cm
 • VSL07P, Бр. дискове 2×12, Режещо рамо 77 cm
 • VSL07P, Бр. дискове 2×14, Режещо рамо 91 cm
 • VSL07P, Бр. дискове 2×16, Режещо рамо 105 cm

 

Допълнително οборудване

 • Стойка за монтиране към трактор
 • Стойка за съхранение

Снимки на продукта

Video