• Гръцки
  • Английски
  • Български
Селскостопанска Техника за Лозарство • Овощарство • Етеричномаслени Растения
reference to the Union and the Structural Fund, the NSRF logo and the Competitiveness, Entrepreneurship & Innovation Operational Program

SANIDAS Товарач

SANIDAS – Товарач Typ. SKD-1

Техническо описание:

  • Двоен хидравличен цилиндър 800 Ltr
ТИП
ВИСОЧИНА НА ТОВАРЕНЕ
KG
SKD-1
2450 mm
400