Селскостопанска Техника за Лозарство • Овощарство • Етеричномаслени Растения
NSRF

Kосачка

RF

MD

DR


PERFECT – Косачка Тип RF

Основно оборудване:
 • RF-220, RF-270, RF-300, RF-340: Φ 600mm
 • RF-325, RF-365: Φ 850mm
 • 2 поддържащи колела отпред и 1 валяк отзад
 • Механично изместване
ТИП
 • RF-220, ШИРИНА НА РЯЗАНЕ: 220cm, БРОЙ НОЖОВЕ 2+1, Kg 495
 • RF-270, ШИРИНА НА РЯЗАНЕ: 270cm, БРОЙ НОЖОВЕ 3+1, Kg 570
 • RF-300, ШИРИНА НА РЯЗАНЕ: 300cm, БРОЙ НОЖОВЕ 3+1, Kg 610
 • RF-325, ШИРИНА НА РЯЗАНЕ: 325cm, БРОЙ НОЖОВЕ 3+1, Kg 675
 • RF-340, ШИРИНА НА РЯЗАНЕ: 340cm, БРОЙ НОЖОВЕ 4+1, Kg 715
 • RF-365, ШИРИНА НА РЯЗАНЕ: 365cm, БРОЙ НОЖОВЕ 4+1, Kg 730
Допълнително оборудване:
 • Цилиндър за хидравлично изместване
 • Повдигане на диска
 • 2 цилиндъра за хидравлично регулиране на ширина от дискове1 (not for RF-340,RF-365)
 • Хидравличен сензор2
1 Не в комбинация с механично-хидравличен сензор 2 Не в комбинация с 2 цилиндъра за хидравлично регулиране на ширината от дисковете

ILMER – Στελεχοκόπτης Typ. EMG *Διπλής ζεύξης

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
 • KS: Ρόδα στελεχοκόπτη Φ53 cm
 • MS: Ρόδα στελεχοκόπτη Φ63 cm
 • GS: Ρόδα στελεχοκόπτη Φ77 cm
Βασικός εξοπλισμός
 • 2 μπροστά ρόδες και 1 πίσω κύλινδρο
 • Μηχανική μετατόπιση
Τύπος
 • EMG-215 KS, ШИРИНА НА РЯЗАНЕ: 180-215cm, БРОЙ НОЖОВЕ 3+1, Kg 390
 • EMG-225 MS, ШИРИНА НА РЯЗАНЕ: 180-225cm, БРОЙ НОЖОВЕ 3+1, Kg 420
 • EMG-235 GS, ШИРИНА НА РЯЗАНЕ: 180-235cm, БРОЙ НОЖОВЕ 3+1, Kg 440
 • EMG-245 KS, ШИРИНА НА РЯЗАНЕ: 205-245cm, БРОЙ НОЖОВЕ 3+1, Kg 480
 • EMG-255 MS, ШИРИНА НА РЯЗАНЕ: 205-255cm, БРОЙ НОЖОВЕ 3+1, Kg 510
 • EMG-265 GS, ШИРИНА НА РЯЗАНЕ: 205-265cm, БРОЙ НОЖОВЕ 3+1, Kg 530
 • EMG-275 MS, ШИРИНА НА РЯЗАНЕ: 240-275cm, БРОЙ НОЖОВЕ 3+1, Kg 570
 • EMG-285 MS, ШИРИНА НА РЯЗАНЕ: 240-285cm, БРОЙ НОЖОВЕ 3+1, Kg 590
 • EMG-295 GS, ШИРИНА НА РЯЗАНЕ: 240-295cm, БРОЙ НОЖОВЕ 3+1, Kg 610
 • EMG-315 KS, ШИРИНА НА РЯЗАНЕ: 280-295cm, БРОЙ НОЖОВЕ 3+1, Kg 695
 • EMG 330 MS, ШИРИНА НА РЯЗАНЕ: 280-330cm, БРОЙ НОЖОВЕ 3+1, Kg 715
 • EMG 345 GS, ШИРИНА НА РЯЗАНЕ: 280-345cm, БРОЙ НОЖОВЕ 3+1, Kg 730
Πρόσθετος εξοπλισμός
 • Ηλεκτο-υδραυλικός αισθητήρας