Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Στελεχοκόπτες με 1ρόδα

PERFECT – Στελεχοκόπτης Typ. RF

Βασικός εξοπλισμός

 • RF-220, RF-270, RF-300, RF-340: Φ 600mm
 • RF-325, RF-365: Φ 850mm
 • 2 μπροστά ρόδες και 1 πίσω κύλινδρο
 • Μηχανική μετατόπιση

Τύπος

 • RF-220, πλάτος κοπής: 220cm, αρ. μαχαιριών 2+1, Kg 495
 • RF-270, πλάτος κοπής: 270cm, αρ. μαχαιριών 3+1, Kg 570
 • RF-300, πλάτος κοπής: 300cm, αρ. μαχαιριών 3+1, Kg 610
 • RF-325, πλάτος κοπής: 325cm, αρ. μαχαιριών 3+1, Kg 675
 • RF-340, πλάτος κοπής: 340cm, αρ. μαχαιριών 4+1, Kg 715
 • RF-365, πλάτος κοπής: 365cm, αρ. μαχαιριών 4+1, Kg 730

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Μπουκάλα για υδραυλική μετατόπιση
 • Ανύψωση για τη ρόδα
 • 2 μπουκάλες για υδραυλική ρύθμιση του πλάτους από τις ρόδες1 (όχι για RF-340,RF-365)
 • Υδραυλικός αισθητήρας 2

1 Όχι σε συνδυασμό με τον Μηχανικό-Υδραυλικό αισθητήρα
2 Όχι σε συνδυασμό με τις 2 μπουκάλες για υδραυλική ρύθμιση του πλάτους από τις ρόδες

ILMER – Στελεχοκόπτης Typ. EMG *Διπλής ζεύξης

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • KS: Ρόδα στελεχοκόπτη Φ53 cm
 • MS: Ρόδα στελεχοκόπτη Φ63 cm
 • GS: Ρόδα στελεχοκόπτη Φ77 cm

Βασικός εξοπλισμός

 • 2 μπροστά ρόδες και 1 πίσω κύλινδρο
 • Μηχανική μετατόπιση

Τύπος

 • EMG-215 KS, πλάτος εργασίας: 180-215cm, αρ. μαχαιριών 3+1, Kg 390
 • EMG-225 MS, πλάτος εργασίας: 180-225cm, αρ. μαχαιριών 3+1, Kg 420
 • EMG-235 GS, πλάτος εργασίας: 180-235cm, αρ. μαχαιριών 3+1, Kg 440
 • EMG-245 KS, πλάτος εργασίας: 205-245cm, αρ. μαχαιριών 3+1, Kg 480
 • EMG-255 MS, πλάτος εργασίας: 205-255cm, αρ. μαχαιριών 3+1, Kg 510
 • EMG-265 GS, πλάτος εργασίας: 205-265cm, αρ. μαχαιριών 3+1, Kg 530
 • EMG-275 MS, πλάτος εργασίας: 240-275cm, αρ. μαχαιριών 3+1, Kg 570
 • EMG-285 MS, πλάτος εργασίας: 240-285cm, αρ. μαχαιριών 3+1, Kg 590
 • EMG-295 GS, πλάτος εργασίας: 240-295cm, αρ. μαχαιριών 3+1, Kg 610
 • EMG-315 KS, πλάτος εργασίας: 280-295cm, αρ. μαχαιριών 3+1, Kg 695
 • EMG 330 MS, πλάτος εργασίας: 280-330cm, αρ. μαχαιριών 3+1, Kg 715
 • EMG 345 GS, πλάτος εργασίας: 280-345cm, αρ. μαχαιριών 3+1, Kg 730

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Ηλεκτο-υδραυλικός αισθητήρας