Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Roller Weeder

Clemens – Roller Weeder

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Tαχύτητα εργασίας  περ. 7 με 8 km/h,

Τύπος

  • 2Disks, πλάτος εργασίας περ. 20 cm, βάθος εργασίας περ. 33 cm,  Kg 37
  • 3Disks, πλάτος εργασίας περ. 30 cm, βάθος εργασίας περ. 46 cm,  Kg 48