Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Δισκοσβάρνα

SANIDAS – Δισκοσβάρνα Typ. SD 

Βασικός εξοπλισμός

  • Μηχανική μετατόπιση ή Σταθερή
  • Διπλή σειρά από δίσκους Φ46 cm, μπροστά οδοντωτούς και πίσω ίσιους

Τύπος

  • SD12-46, Αρ. δισκίων 12(6×2), Πλάτος εργασίας 120 cm, Kg 370, HP 50+
  • SD14-46, Αρ. δισκίων 14(7×2), Πλάτος εργασίας 140 cm, Kg 390, HP 60+
  • SD16-46, Αρ. δισκίων 16(8×2), Πλάτος εργασίας 160 cm, Kg 430, HP 60+
  • SD20-46, Αρ. δισκίων 20(10×2), Πλάτος εργασίας 190 cm, Kg 480, HP 80+
  • SD24-46, Αρ. δισκίων 24(12×2), Πλάτος εργασίας 220 cm, Kg 530, HP 80+
  • SD28-46, Αρ. δισκίων 28(14×2), Πλάτος εργασίας 250 cm, Kg 570, HP 80+

 Πρόσθετος εξοπλισμός

  • Υδραυλική μετατόπιση