Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

RF

PERFECT – Στελεχοκόπτης Typ. RF

Βασικός εξοπλισμός

 • RF-220, RF-270, RF-300, RF-340: Φ 600mm
 • RF-325, RF-365: Φ 850mm
 • 2 μπροστά ρόδες και 1 πίσω κύλινδρο
 • Μηχανική μετατόπιση

Τύπος

 • RF-220, πλάτος κοπής 220cm, αριθμός μαχαιριών 2+1, Kg 495, HP 26
 • RF-270, πλάτος κοπής 270cm, αριθμός μαχαιριών 3+1, Kg 570, HP 32
 • RF-300, πλάτος κοπής 300cm, αριθμός μαχαιριών 3+1, Kg 610, HP 37
 • RF-325, πλάτος κοπής 325cm, αριθμός μαχαιριών 3+1, Kg 675, HP 41
 • RF-340, πλάτος κοπής 340cm, αριθμός μαχαιριών 4+1, Kg 715, HP 45
 • RF-365, πλάτος κοπής 365cm, αριθμός μαχαιριών 4+1, Kg 730, HP 50

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Μπουκάλα για υδραυλική μετατόπιση
 • Ανύψωση για τη ρόδα
 • 2 μπουκάλες για υδραυλική ρύθμιση του πλάτους από τις ρόδες1 (όχι για RF-340,RF-365)
 • Υδραυλικός αισθητήρας 2

1 Όχι σε συνδυασμό με τον Μηχανικό-Υδραυλικό αισθητήρα
2 Όχι σε συνδυασμό με τις 2 μπουκάλες για υδραυλική ρύθμιση του πλάτους από τις ρόδες

Φωτογραφίες Προϊόντων