Αγροτικά Μηχανήματα για Αμπελουργία • Δενδροκομία • Αρωματικά Φυτά
ΕΣΠΑ

Στελεχοκόπτης SLX

SANIDAS – Στελεχοκόπτης Typ. SLX / SLX-T

Βασικός εξοπλισμός

 • Πέδιλα για SLX
 • 2 μπροστά ρόδες και 1 πίσω κύλινδρο για SLX-T
 • Μηχανική μετατόπιση για SLX-T
 • Μαχαίρια ή Αλυσίδα
 • Καρδανικός άξονας

 

Τύπος 

 • SLX-11, πλάτος εργασίας 110 cm, Kg 155, HP15+
 • SLX-12, πλάτος εργασίας 120 cm, Kg 170, HP30+
 • SLX-15, πλάτος εργασίας 150 cm, Kg 210, HP40+
 • SLX-17, πλάτος εργασίας 170 cm, Kg 250, HP40+
 • SLX-19Τ, πλάτος εργασίας 195 cm, Kg 310, HP40+
 • SLX-22Τ, πλάτος εργασίας 220 cm, Kg 370, HP40+
 • SLX-24Τ, πλάτος εργασίας 240 cm, Kg 450, HP50+
 • SLX-26Τ, πλάτος εργασίας 260 cm, Kg 520, HP60+
 • SLX-28Τ, πλάτος εργασίας 280 cm, Kg 570, HP60+
 • SLX-36Τ, πλάτος εργασίας 360 cm, Kg 800, HP80+

 

Πρόσθετος εξοπλισμός

 • Υδραυλική μετατόπιση για SLX-T
 • Βυτίο 200/300/400 ltr με ηλεκτρική αντλία και βέργα ζιζανιοκτονίας 3,5/5 m

Φωτογραφίες Προϊόντων